sanookschool ติดต่อสอบถาม 086-218-5488 E-mail : mungmat@hotmail.com
LEVEL 2 : ระดับประถมต้น

วัฏจักรชีวิตของกบ

ไข่กบ มีลักษณะเป็นวงกลม และจะมีของเหลวใสๆห่อหุ้มอยู่
ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันภัยอย่างดีสำหรับไข่ของกบและช่วย
รักษาความร้อนไว้เพื่อช่วยในการฟักตัวอีกด้วย

ลูกอ๊อด มีรูปร่างโดยทั่วไปคล้ายปลา มีหาง ไม่มีขา หายใจด้วยเหงือก
ส่วนหัวมีขนาดโตมาก ซึ่งลูกอ๊อดของกบแต่ละวงศ์ก็มีรูปร่าง
และลักษณะแตกต่างออกไป หายใจทางเหงือก
ระยะเวลาที่จะเป็นลูกกบ 7-10 สัปดาห์

http://th.wikipedia.org/

ลูกกบหรือลูกอ๊อดวัยแก่ ลูกกบวัยนี้จะเริ่มมีการพัฒนาร่างกาย
โดยเริ่มมีขางอกออกมาโดยขาหลังจะเริ่มงอกออกมาก่อนและตามด้วย
ขาหน้าและหางก็ค่อยๆเล็กลงไป เริ่มหายใจทางปอด
ระยะเวลาที่จะเจริญเป็นตัวเต็มวัย คือ 10 – 12 สัปดาห์

 

กบ ตัวเต็มวัยจะหายใจทางปอดและผิวหนังด้วย หางก็จะหดหายไป

กบเป็นสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบก ดำรงชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้ำ
ตีนกบจะแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว
หน้าแล้งกบจะอยู่แต่ในรู

 

http://th.w3dictionary.org


แผนภาพวัฏจักรชีวิตของกบ

 

 

วัฏจักรชีวิตของกบ

 


วิทยาศาสตร์
17/7/2557

แบบทดสอบ
 

รับทำสื่อการเรียนการสอน ,E-learning ,CAI
รับทำแอนิเมชั่นการ์ตูน รับออกแบบสติ้กเกอร์ไลน์‬ รับทำสื่อการเรียนการสอน ‬ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
และรับทำเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บเดิมให้ทันสมัย ออกแบบเว็บเก่าให้รองรับการแสดงผลบนมือถือสมาร์ทโฟน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนใจร่วมงานกับเรา


โทร. 086 218 5488
Line : mungmat-line

hotmail : mungmat@hotmail.com
Gmail : mungmat@gmail.com